Ekološka davanja u pravu Europske unije

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ekološka davanja u pravu Europske unije
Stranica:
78.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Sažetak:
Europska unija koja ima ovlasti vođenja ekološke politike, ima, kako proistječe iz odredbe čl. 130.s, st. 2. Ugovora o osnivanju Europske zajednice iz 1957., pravo uvoditi i ekološka davanja, od kojih najveći broj ima obilježja poreza. Međutim, što se u pravu EU smatra ekološkim davanjima nije definirano ni u njezinim primarnim, a niti u sekundarnim pravnim propisima.
Hashtags: