Prekršajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Prekršajno pravo
Stranica:
113.
Autor/i:
Sažetak:
  Čini prekršaj poslodavac koji odbije radniku vratiti radnu knjižicu kad je to dužan učiniti
 • Zabranjeni su svi oblici izravnog reklamiranja duhanskih proizvoda
 • Trgovačko društvo - izvođač građevinskih radova - nije obvezno u prostoru gradilišta istaknuti tvrtku u obliku i sadržaju u kojem je upisana u sudskom registru
 • Za gradnju pomoćne građevine nije potrebna građevna dozvola
 • Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom
 • Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka uvijek postoji ako u rješenju o prekršaju nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama
 • Vodeći računa o visini kazne i imovinskim prilikama počinitelja u opravdanim slučajevima sud može dopustiti da počinitelj novčanu kaznu plati u obrocima
 • Nepotpuna je i nerazumljiva izreka rješenja o prekršaju ako iz nje nije vidljiv identitet okrivljenika
 • Podnositelj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nije ovlašten podnijeti prigovor protiv prekršajnog naloga
 • Prema okrivljeniku osuđenom za prekršaj počinjen nedopuštenim obavljanjem djelatnosti prijevoza putnika osobnim automobilom ne može se primijeniti zaštitna mjera oduzimanja automobila
Hashtags: