Raspuštanje predstavničkog tijela i ovlasti povjerenika Vlade RH u jedinici lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Raspuštanje predstavničkog tijela i ovlasti povjerenika Vlade RH u jedinici lokalne samouprave
Stranica:
71.
Autor/i:
Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
U praksi se pojavljuju dvojbe oko tumačenja i primjene odgovarajućih odredaba Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u odnosu na raspuštanje predstavničkog tijela i ovlasti povjerenika. Navedene dvojbe čine predmet razmatranja ovoga članka, te se u njemu na praktičan način, prvenstveno s nomotehničkog aspekta, uz odgovarajuće primjere akata, ukazuje na način uređenja prava povjerenika temeljem obavljanja te dužnosti i postupke povjerenika Vlade RH u obavljanju njegovih ovlasti.
Hashtags: