Pravni lijekovi u stečajnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Pravni lijekovi u stečajnom postupku
Stranica:
44.
Autor/i:
Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Prema tekstu Stečajnog zakona (iz 1996.) pravo žalbe u stečajnom postupku je bilo isključeno osim u iznimnim slučajevima kada je zakon izričito dopuštao ulaganje pravnog lijeka. No, takvo je zakonsko rješenje novelom (iz 1999.) izmijenjeno i zauzeto je suprotno rješenje prema kojem je žalba dopuštena osim u iznimnim slučajevima kada je izričito predviđeno da žalba nije dopuštena. No, kako stečajni postupak ima veliki broj stranaka ograničen je krug osoba koje imaju pravo na žalbu protiv određenih odluka, a isto tako protiv određenih odluka u postupku nije uopće dopuštena žalba. Nadalje, u stečajnom postupku stranke ne mogu ulagati izvanredne pravne lijekove a nije dopušteno podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka i revizije.
Hashtags: