Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
  Obračun posebnog poreza na luksuzne proizvode na vrijednost usluge iskazane u računu
 • Plaćanje posebnoga poreza na gubitke nastale u carinskim skladištima
 • Smještaj i skladištenje naftnih derivata
 • Smještaj i skladištenje naftnih derivata
 • Poseban porez na proizvode koji sadrže kavu - "Ledena kava"
 • Obračun posebnog poreza na proizvod "Mr. Brown" koji sadrži kavu te carinsko i porezno razvrstavanje proizvoda
 • Prodaja eurodizel-dizelskog goriva obojenog plavom bojom na benzinskim postajama
 • Posebni porez na bezalkoholna pića - instant napitak "Vitafit"
 • Puštanje u promet cigareta MC white po prijavljenoj maloprodajnoj cijeni
 • Porezno oslobođenje pri uvozu etilnoga alkohola 96% za potrebe bolnica, farmaceutskih ustanova i laboratorija
Hashtags: