Autonomija ugovornog prava i primjena uzanci u RH

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Autonomija ugovornog prava i primjena uzanci u RH
Stranica:
64.
Autor/i:
Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Svaki pravni sustav u svom mozaiku pravnih normi nalazi mjesto i za jedno područje na kojem su veće mogućnosti da ugovorne strane svojom voljom urede međusobne odnose, ali uvijek u okviru zakonom utvrđenih pravila. To je prema Zakonu o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96. i 112/99. - dalje: ZOO) područje obveznih odnosa.

Načelo dispozitivnog karaktera odredaba zakona kojim se uređuje ovo područje, prihvaćeno je i u nas kao vladajuće.

Hashtags: