Primjena odredaba čl. 186.a ZPP i pravila o zastari

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Primjena odredaba čl. 186.a ZPP i pravila o zastari
Stranica:
29.
Autor/i:
Snježana RADONIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Novelama ZPP-a, između ostaloga su unesene odredbe prema kojima se osoba koja namjerava podnijeti tužbu protiv RH prije toga mora obratiti nadležnom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora. No je li ova odredba postigla željeni učinak (sklapanje nagodbi između stranaka i smanjenje broja sudskih postupaka) slijedi u prvome dijelu ovoga članka. U praksi se, također, postavilo pitanje prekida li se primjenom navedene odredbe prekluzija u slučaju kad je posebnim propisima određeno da se tužba mora podnijeti u prekluzivnom roku. Kroz pregled sudske prakse ukazano je na prekluzivne rokove koje propisuje ZOO. Kako se podnošenjem zahtjeva za mirno rješenje spora prekida zastarijevanje, to je obrađen i institut zastare prema ZOO - kad nastupa zastara, kada zastarijevanje počinje teći, vrijeme potrebno za zastaru, odricanje od zastare, ispunjenje zastarjele obveze, te prekid i zastoj zastarijevanja. Također je izvršena i usporedba instituta zastare i prijeboja. Uz to su razmatrani i rokovi zastare prema drugim propisima.
Hashtags: