Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:
    Vrijednost predmeta spora (čl. 40. ZPP-a)
  • Stranke u parnici (čl. 77. ZPP-a)
  • Nastavak prekinutog postupka (čl. 215. ZPP-a)
Hashtags: