Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:
    Isplate naknada i dnevnica vanjskim suradnicima
  • Način isplate autorskih honorara
  • Uplate poslodavca na račun zaposlenika u dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  • Porezni tretman darovanja za nabavu ortopedskih pomagala
  • Potpuni otpis osnovnog sredstva
  • Porezni tretman darovanja fizičkoj osobi za liječenje u inozemstvu
  • Priznavanje izdataka sudskim tumačima i prevoditeljima
  • Nabava apartmana u obrtu
Hashtags: