Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku
Stranica:
59.
Autor/i:
Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Institut povrata u prijašnje stanje omogućuje poreznom obvezniku koji je propustio u roku izvršiti određenu radnju u poreznom postupku, ostvariti pravo na poduzimanje te propuštene radnje, ako su za to ispunjeni uvjeti. Naime, taj se postupak sastoji od niza radnji kojima je svrha utvrditi sve relevantne činjenice bitne za donošenje zakonitog poreznog akta. Za poduzimanje pojedinih radnji određeni su rokovi propisom ili od strane službene osobe koja vodi postupak. Primjerice, postoje rokovi za davanje prigovora na zapisnik o obavljenom nadzoru koji određuje ovlaštena osoba koja vodi postupak, tj. obavlja nadzor, u rasponu od 5 do 20 dana, zatim rok za žalbu na rješenje od 30 dana od dana primitka rješenja koji je zakonski rok i dr.

Rokovi utvrđeni zakonom ili drugim propisom u pravilu su prekluzivni, a to znači da porezni obveznik koji u zakonom određenom roku ne poduzme određene postupovne radnje, gubi pravo da naknadno poduzme te radnje. Kako gubitak prava na poduzimanje određene postupovne radnje uzrokuje štetne posljedice, da bi se one uklonile ustanovljen je institut povrata u prijašnje stanje.

Hashtags: