Pravo i porezi

Javni poredak - zaštita osnovnih načela domaćeg prava
pip - 1.2003, str. 3
Ugovor o ugostiteljskoj ostavi
pip - 1.2003, str. 11
Pobijanje pravnih radnji bez naknade (čl. 132. Stečajnog zakona) u odnosu na institut hipoteke i jamstva
pip - 1.2003, str. 18
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom
pip - 1.2003, str. 21
Novosti u obračunavanju poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja
pip - 1.2003, str. 24
Novosti u oporezivanju premija osiguranja
pip - 1.2003, str. 31
Nadzor sustava osnovnog i srednjeg školstva
pip - 1.2003, str. 32
Incoterms 2000 - podjela trgovačkih termina, troškovi i rizik ugovornih strana
pip - 1.2003, str. 39
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
pip - 1.2003, str. 44
Uređivanje prava iz rada djelatnika i dužnosnika jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave
pip - 1.2003, str. 51
Pravo roditelja na dopust do sedme godine života teže hendikepiranog djeteta
pip - 1.2003, str. 57
Naplata instrumenata osiguranja plaćanja - mjenice i zadužnice
pip - 1.2003, str. 62
Ugovor o komisionu
pip - 1.2003, str. 65
Javno društvo u pravnom prometu
pip - 1.2003, str. 73
Djelovanje Europskog suda za ljudska prava s osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske
pip - 1.2003, str. 77
Vijesti iz Europske unije
pip - 1.2003, str. 83
Prikaz knjige
pip - 1.2003, str. 87
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 1.2003, str. 88
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darovestvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, naslje
pip - 1.2003, str. 92
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 1.2003, str. 93
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 1.2003, str. 95
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 1.2003, str. 97
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 1.2003, str. 101
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 1.2003, str. 104
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
pip - 1.2003, str. 108
Ministarstvo turizma
pip - 1.2003, str. 108
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 1.2003, str. 112
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
pip - 1.2003, str. 114
Radno pravo
pip - 1.2003, str. 115
Parnični postupak
pip - 1.2003, str. 115
Obvezno pravo
pip - 1.2003, str. 116
Mjenično pravo
pip - 1.2003, str. 116
Pravo trgovačkih društava
pip - 1.2003, str. 117
Ovršni postupak
pip - 1.2003, str. 117
Stečaj
pip - 1.2003, str. 117
Prekršaji
pip - 1.2003, str. 118
Zakon o poreznoj upravi
pip - 1.2003, str. 120
Zakon o porezu na dohodak
pip - 1.2003, str. 120
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 1.2003, str. 121
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 1.2003, str. 121
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
pip - 1.2003, str. 122
Zakon o računovodstvu
pip - 1.2003, str. 122
Zakon o parničnom postupku
pip - 1.2003, str. 123
Zakon o obveznim odnosima
pip - 1.2003, str. 123
Porezno pravo
pip - 1.2003, str. 124
Pravo dioničkih društava
pip - 1.2003, str. 124
Radno pravo
pip - 1.2003, str. 124
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 1.2003, str. 126
Odgovori na pitanja
pip - 1.2003, str. 137
Pregled novih propisa
pip - 1.2003, str. 142