Pravo i porezi 4/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Novi zakoni – ožujak 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Lokalna samouprava – lokalni izbori i prava birača
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Analiza pojedinih točaka recentne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske u slučaju „Franak“
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Dozvola za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Javni natječaj i javni poziv
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.
Postupak utvrđivanja i kriteriji za donošenje odluke o organizacijskom višku u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Rad umirovljenika putem ugovora o (autorskom) djelu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Procesni aspekti disciplinskih postupaka u RH
Autor: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Trgovanje utjecajem kao kazneno djelo protiv službene dužnosti
Autori: Goran LOJE, dipl. iur.
Goran BRKIĆ , dipl. soc. rad.
Pregled promjena u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nerazvrstane ceste – nekoliko čestih praktičnih pitanja
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Predstečajni postupak iz perspektive jamca glavnog dužnika
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju (UCP 600)
Autori: Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Petra VRANEŠ , mag. iur.
Neopozivi dokumentarni akreditiv u praksi izvoza robe u NR Kinu
Autor: Dubravko MILOTIĆ , dipl. oec.
Podnošenje tužbe i druge vjerovnikove radnje kojima se prekida zastara
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Međuvlasnički ugovor
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika