Pravo i porezi

Tiskano izdanje 124,30 kn
E-izdanje 113,00 kn
Uvodnik glavnog urednika
pip - 4.2021, str. 2
Lokalna samouprava – lokalni izbori i prava birača
pip - 4.2021, str. 7
Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja
pip - 4.2021, str. 12
Analiza pojedinih točaka recentne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske u slučaju „Franak“
pip - 4.2021, str. 18
Dozvola za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
pip - 4.2021, str. 27
Javni natječaj i javni poziv
pip - 4.2021, str. 32
Postupak utvrđivanja i kriteriji za donošenje odluke o organizacijskom višku u školskim ustanovama
pip - 4.2021, str. 36
Rad umirovljenika putem ugovora o (autorskom) djelu
pip - 4.2021, str. 42
Procesni aspekti disciplinskih postupaka u RH
pip - 4.2021, str. 47
Trgovanje utjecajem kao kazneno djelo protiv službene dužnosti
pip - 4.2021, str. 52
Pregled promjena u Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona
pip - 4.2021, str. 55
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
pip - 4.2021, str. 57
Nerazvrstane ceste – nekoliko čestih praktičnih pitanja
pip - 4.2021, str. 68
Predstečajni postupak iz perspektive jamca glavnog dužnika
pip - 4.2021, str. 74
Ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju (UCP 600)
pip - 4.2021, str. 80
Neopozivi dokumentarni akreditiv u praksi izvoza robe u NR Kinu
pip - 4.2021, str. 85
Podnošenje tužbe i druge vjerovnikove radnje kojima se prekida zastara
pip - 4.2021, str. 89
Međuvlasnički ugovor
pip - 4.2021, str. 96
Jezik u pravu
pip - 4.2021, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 4.2021, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 4.2021, str. 105
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo turizma
pip - 4.2021, str. 111
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 4.2021, str. 112
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 4.2021, str. 129
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 4.2021, str. 134