Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
104.
Autor/i:
Sažetak:
  • Porez na dodanu vrijednost
Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta

  • Porez na dohodak
Plaćanje paušalnog poreza na dohodak za vrijeme komplikacija u trudnoći i porodiljnog dopusta

Hashtags: