Međuvlasnički ugovor

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Međuvlasnički ugovor
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Sažetak:

Autor u članku obrađuje temu međuvlasničkog ugovora kojim se uređuju međusobni pravni odnosi vlasnika posebnih dijelova nekretnine (etažno vlasništvo stana ili druge samostalne uporabne prostorije), a osobito kada je riječ o uporabi i upravljanju zgradom čiji su suvlasnici. Ukratko se objašnjavaju i pojmovi vlasništva i suvlasništva te etažnog vlasništva.

  1. Uvodne napomene
  2. Općenito o vlasništvu
  3. Općenito o suvlasništvu
  4. Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine – etažno vlasništvo
  5. Međuvlasnički ugovor
  6. Zaključak

Hashtags: