Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2021
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
  • Posebni porezi i trošarine
Porezni status proizvoda – kokosova voda

Uporaba vozila registriranog u drugoj državi članici EU

Trošarinski status proizvoda „Hard Seltzer“

Provjera plaćenog posebnog poreza na motorna vozila prilikom prve registracije motornog vozila u Republici Hrvatskoj

Prodaja rabljenih motornih vozila

Porezni status motornog vozila – unos iz SR Njemačke rabljenog vozila

Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja

Proizvodnja i određivanje trošarinskog statusa aromatiziranog koktela na bazi vina

Ovlašteni držatelj poreznog skladišta – isporuka bezalkoholnih pića u SR Njemačku

Porezni status motornog vozila tipa karavan s 4 sjedala i pregradom iza drugog reda sjedala – N1

Izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića – umanjenje svote posebnog poreza na temelju udjela voća u voćnom napitku

Hashtags: