Pravo i porezi

Pravilnici kao opće normativni akti u hrvatskom poreznom postupku
pip - 9.2009, str. 3
Izmjena stope poreza na dodanu vrijednost na 23%
pip - 9.2009, str. 6
Novosti u oporezivanju osobnih automobila, plovila i zrakoplova
pip - 9.2009, str. 8
Pretvaranje radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno vrijeme u svjetlu novije sudske prakse i prijedloga (novog) Zakona o radu
pip - 9.2009, str. 16
Deliktni statut i zaštita tržišnog natjecanja u Uredbi Rim II
pip - 9.2009, str. 25
Prikaz Zakona o privatnim detektivima
pip - 9.2009, str. 33
Uvjeti za ukidanje pravomoćnog rješenja po pravu nadzora – područje prava gradnje
pip - 9.2009, str. 38
Povrat u prijašnje stanje – primjena Zakona o općem upravnom postupku
pip - 9.2009, str. 40
Ugovori o okvirnoj svoti zaduženja i osiguranju
pip - 9.2009, str. 46
Neki slučajevi nevaljanosti i prestanka ugovora o prijenosu poslovnog udjela
pip - 9.2009, str. 53
Razlučna prava u stečajnom postupku
pip - 9.2009, str. 63
Zakon o kaznenom postupku nakon novele iz lipnja 2009.
pip - 9.2009, str. 68
Statut investicijskog fonda
pip - 9.2009, str. 80
Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu (II.)
pip - 9.2009, str. 88