Pravo i porezi

Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima (I.)
pip - 5.2004, str. 3
Financijsko izvješćivanje (javnih) dioničkih društava - u kojoj mjeri je europsko pravo harmonizirano, a hrvatsko s njim usklađeno
pip - 5.2004, str. 12
Nasljeđivanje prava vlasništva prenesenog radi osiguranja tražbine
pip - 5.2004, str. 22
Oduzeta imovina koja nije predmet denacionalizacije
pip - 5.2004, str. 24
Prava nezaposlenih majki, onih koje obavljaju samostalnu djelatnost, te rodiljni dopust prema izmijenjenom zakonu
pip - 5.2004, str. 32
Zaštita radnika od usmenog otkaza ugovora o radu
pip - 5.2004, str. 34
Uvoz alkoholnih pića
pip - 5.2004, str. 37
Cesija, zalaganje i pljenidba prava na povrat poreza
pip - 5.2004, str. 43
Novele Zakona o sprječavanju pranja novca
pip - 5.2004, str. 44
Tumačenje pojma "Perils of the Sea"
pip - 5.2004, str. 47
Oglašavanje u hrvatskom pravu i na komparativnoj razini
pip - 5.2004, str. 53
Porezno pravo Europske unije
pip - 5.2004, str. 57
Ugovori o ribarstvu Europske zajednice s trećim državama
pip - 5.2004, str. 63
Vijesti iz Europske unije
pip - 5.2004, str. 69
Hrvatski sabor
pip - 5.2004, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 5.2004, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 5.2004, str. 79
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 5.2004, str. 80
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 5.2004, str. 88
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 5.2004, str. 90
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 5.2004, str. 96
Ministarstvo pravosuđa
pip - 5.2004, str. 100
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
pip - 5.2004, str. 103
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 5.2004, str. 104
Ministarstvo turizma
pip - 5.2004, str. 105
Obvezno pravo
pip - 5.2004, str. 107
Stvarno pravo
pip - 5.2004, str. 110
Žigovno pravo
pip - 5.2004, str. 110
Radno pravo
pip - 5.2004, str. 111
Parnični postupak
pip - 5.2004, str. 112
Ovršni postupak
pip - 5.2004, str. 113
Stečajno pravo
pip - 5.2004, str. 113
Kazneno pravo
pip - 5.2004, str. 113
Porezno pravo
pip - 5.2004, str. 115
Pravo društava s ograničenom odgovornošću
pip - 5.2004, str. 116
Pravo dioničkih društava
pip - 5.2004, str. 117
Radno pravo
pip - 5.2004, str. 117
Porez na dohodak
pip - 5.2004, str. 118
Porez po odbitku
pip - 5.2004, str. 119
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 5.2004, str. 120
Odgovori na pitanja
pip - 5.2004, str. 126
Pregled novih propisa
pip - 5.2004, str. 134