Pravo i porezi 5/2004

Web izdanje 8,99
Ovrha i osiguranje u obiteljskim stvarima (I.)
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Financijsko izvješćivanje (javnih) dioničkih društava - u kojoj mjeri je europsko pravo harmonizirano, a hrvatsko s njim usklađeno
Autor: Doc. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Nasljeđivanje prava vlasništva prenesenog radi osiguranja tražbine
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Oduzeta imovina koja nije predmet denacionalizacije
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Prava nezaposlenih majki, onih koje obavljaju samostalnu djelatnost, te rodiljni dopust prema izmijenjenom zakonu
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Zaštita radnika od usmenog otkaza ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Uvoz alkoholnih pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Cesija, zalaganje i pljenidba prava na povrat poreza
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Novele Zakona o sprječavanju pranja novca
Autor: Mr. sc. Renata CVRČIĆ, dipl. iur.
Tumačenje pojma "Perils of the Sea"
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Oglašavanje u hrvatskom pravu i na komparativnoj razini
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Porezno pravo Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Ugovori o ribarstvu Europske zajednice s trećim državama
Autor: Mr. sc. Kristian TURKALJ, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Hrvatski sabor
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo turizma
Obvezno pravo
Stvarno pravo
Žigovno pravo
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečajno pravo
Kazneno pravo
Porezno pravo
Pravo društava s ograničenom odgovornošću
Pravo dioničkih društava
Radno pravo
Porez na dohodak
Porez po odbitku
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja