Pravo i porezi

Ugovori “ključ u ruke”
pip - 12.2007, str. 3
Revizori pod nadzorom
pip - 12.2007, str. 11
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
pip - 12.2007, str. 13
Komentar odluke Ustavnog suda RH o poništenju vjerodostojnog tumačenja
pip - 12.2007, str. 17
Samovoljna primjena materijalnog prava kao povreda ustavnog prava – prikaz Odluke Ustavnog suda RH
pip - 12.2007, str. 21
Ustavno pravo na zdrav život
pip - 12.2007, str. 22
Mogućnost zastupanja stranih osoba od strane odvjetnika u području prava industrijskog vlasništva
pip - 12.2007, str. 27
Revizija po dopuštenju drugostupanjskog suda
pip - 12.2007, str. 37
Ugovori o posudbi
pip - 12.2007, str. 45
Nedopuštena trgovina dionicama
pip - 12.2007, str. 51
Granice odgovornosti osiguratelja prema trećima u osiguranju od automobilske odgovornosti za štetu
pip - 12.2007, str. 59
Noćni rad i tužba radi isplate noćnog rada
pip - 12.2007, str. 70
Upravna suradnja na području trošarina pod okriljem EU
pip - 12.2007, str. 76
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 12.2007, str. 81
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 12.2007, str. 86
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 12.2007, str. 93
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 12.2007, str. 93
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 12.2007, str. 95
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 12.2007, str. 99
Središnji državni ured za upravu
pip - 12.2007, str. 106
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 12.2007, str. 109
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 12.2007, str. 109
Obvezno pravo
pip - 12.2007, str. 115
Stvarno pravo
pip - 12.2007, str. 116
Pravo trgovačkih društava
pip - 12.2007, str. 117
Radno pravo
pip - 12.2007, str. 118
Parnični postupak
pip - 12.2007, str. 121
Ovršno pravo
pip - 12.2007, str. 125
Stečajno pravo
pip - 12.2007, str. 126
Prekršajno pravo
pip - 12.2007, str. 127
Upravno pravo
pip - 12.2007, str. 131
Porezno pravo
pip - 12.2007, str. 133
Pravo poreznog savjetovanja
pip - 12.2007, str. 136
Pravo trgovačkih društava
pip - 12.2007, str. 136
Trgovačko pravo
pip - 12.2007, str. 137
Odgovori na pitanja
pip - 12.2007, str. 138
Pregled novih propisa
pip - 12.2007, str. 142