Pravo i porezi 3/2002

Dugoročna tendencija porasta poreznih opterećenja u svijetu
Autor: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Porezna zastara
Autor: Mirko BUDIĆ, dipl. iur.
Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31.3.2002.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Ugovor o trgovačkom zastupanju
Autor: Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Preoblikovanje trgovačkih društava
Autor: Prof. dr. sc. Dragutin LEDIĆ
Pretvorbe,privatizacija,denacionalizacija - još o primjeni članka 47.Zakona o privatizaciji
Autori: Mladen ŽUVELA, dipl. iur.
Dr. sc. Jadranko CRNIĆ
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
Autor: Dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju
Autor: Snježana BAGIĆ, dipl. iur.
Postupak osnivanja udruga po novom Zakonu o udrugama
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Cijene, cjenici, jelovnici i karte pića, te normativi - značajni elementi ugostiteljske djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Platni promet i pravna sigurnost
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO, dipl. iur.
Određivanje dopuštenih i zabranjenih ugovaranja u pravu zaštite tržišnog natjecanja (pravu konkurencije)
Autor: Ivica PEZO, dipl. iur.
Komentar Zakona o elektroničkom potpisu
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Međunarodni ugovori i primjena čl.187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Neka pitanja u svezi s primjenom čl. 75. Zakona o mirovinskom osiguranju
Autor: Božidar GULIN, dipl. iur.
Ustupanje ugovora
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija-Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Ustavni sud Republike Hrvatske
Obvezni odnosi
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Ovršni postupak
Stečaj
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Zakon o sudskim pristojbama
Zakon o kretanju i boravku stranaca
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o morskim lukama i Pomorski zakonik
Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o građenju
Gospodarsko pravo
Radno pravo
Porez na dohodak/kapital
Porez pravnih osoba
Porezno-bilančno pravo
Pravo trgovačkih društava
Stečajno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja