Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Radno pravo
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Ugovor o radu na određeno vrijeme (čl. 10. ZR-a)
Hashtags: