Pretvorbe,privatizacija,denacionalizacija - još o primjeni članka 47.Zakona o privatizaciji

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Pretvorbe,privatizacija,denacionalizacija - još o primjeni članka 47.Zakona o privatizaciji
Stranica:
24.
Autor/i:
Mladen ŽUVELA, dipl. iur.
Dr. sc. Jadranko CRNIĆ
Sažetak:
U časopisu Pravo i porezi, broj 3/01. objavili smo članak pod naslovom Pretvorba, privatizacija, denacionalizacija - primjena članka 47. Zakona o privatizaciji, autora Mladena žuvele i Jadranka Crnića. U ovom pak broju našeg časopisa nastavljamo s obradom iste teme.
Hashtags: