Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31.3.2002.

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31.3.2002.
Stranica:
7.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Sažetak:
Radi utvrđivanja općinskih ili gradskih poreza, pravne i fizičke osobe dužne su nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o vlasništvu nad određenom imovinom za ovu godinu. Porezna prijava podnosi se do kraja ožujka 2002., i to za kuće za odmor, neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, nekorištene poduzetničke nekretnine te neizgra đeno građevinsko zemljište, a koje podatke treba sadržavati, te tko su obveznici njezina podnošenja pročitajte u nastavku članka.
Hashtags: