Neka pitanja u svezi s primjenom čl. 75. Zakona o mirovinskom osiguranju

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Neka pitanja u svezi s primjenom čl. 75. Zakona o mirovinskom osiguranju
Stranica:
71.
Autor/i:
Božidar GULIN, dipl. iur.
Sažetak:
Pitanje koje se u članku razmatra je kako utvrditi vrijednosne bodove za 1994. i 1995. godinu, jer se smatra da način kako se to u praksi provodi oštećuje osiguranike koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu nakon 1. siječnja 1999. godine.
Hashtags: