Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
  Potvrda posebnog dijela zgrade
 • Odnos namjene površina vlasništva i zemljišta
 • Rekonstrukcija zgrade
 • Izgradnja na međi
 • Primjena odredbe članka 20. Zakona o gradnji
 • Servisne radionice motornih vozila pogonjenih plinom
 • Primjena čl. 88. ZOG-a i čl. 382. i 383. ZV-a
 • Važenje rješenja o zadržavanju u prostoru objekta izgrađenog protivno prostornom planu i bez odobrenja za gradnju
 • Izdavanje uporabne i građevne dozvole
 • Sadržaj plana posebnih dijelova zgrade
Hashtags: