Porezno-bilančno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Porezno-bilančno pravo
Stranica:
110.
Autor/i:
Sažetak:
    Odbitak kamata i dopuštenost rezervacija na zakašnjela plaćanja u smislu poreza pravnih osoba od obračunske godine 1999.
Hashtags: