Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:
    Savjetovanje s radničkim vijećem u svezi s premještajem radnika
  • Pravo korištenja bolovanja za vrijeme tijeka otkaznog roka
  • Mogućnost obavljanja privremenih i povremenih poslova
  • Pravo radnika na odsustvovanje s rada subotom, donošenje pravilnika o radu, te ovlasti sindikalnog povjerenika
  • Rad na dan blagdana i nedjeljom
  • Uračunavanje staža osiguranja ostvarenog u inozemstvu u radni staž
  • Upis u radnu knjižicu podataka iz uvjerenja o završenom tečaju
Hashtags: