Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Poslovni prostor - obrazovne ustanove
Hashtags: