Međunarodni ugovori i primjena čl.187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Međunarodni ugovori i primjena čl.187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona
Stranica:
65.
Autor/i:
Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Republika Hrvatska potpisnica je brojnih međunarodnih bilateralnih i multilateralnih ugovora. Neki od tih ugovora sadržavaju posebne privilegije odnosno pogodnosti koje inače nisu predviđene u globalnom carinskom sustavu. Gledom na okolnost da međunarodni ugovori imaju prioritet u primjeni u odnosu na domaće propise, to je čl. 187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona određeno da će se od plaćanja carine osloboditi ona roba čije oslobađanje propisuju međunarodni ugovori.

No, u svezi s ostvarivanjem prava na carinske povlastice koje predviđa spomenuti članak Carinskog zakona (Nar. nov., br. 78/99., 144/99., 77/00. i 92/01. - u nastavku: CZ) javljaju se znatne poteškoće budući da ne postoji usklađenost u međusobnom obavještavanju tijela državne uprave o sklapanju međunarodnih ugovora, te uslijed neinformiranosti carinskih službenika.

U nastojanju da se pomogne korisnicima i carinskim službenicima u ostvarivanju carinskih i poreznih olakšica na osnovi čl. 187., st. 1., t. 1. CZ, u članku se daje pregled većine međunarodnih ugovora na koje se ovaj članak može primijeniti.

Hashtags: