Ugovor o trgovačkom zastupanju

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Ugovor o trgovačkom zastupanju
Stranica:
12.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Sažetak:
Institut trgovačkog zastupanja danas je općeprihvaćen i poznat u svim pravnim sustavima. Unatoč razlikama koje postoje između dva najveća pravna sustava, anglosaksonskog "common law" i kontinentalnog "civil law", praktički i teoretski pristup institutu trgovačkog zastupanja vrlo je sličan, što je posljedica njegova izuzetnog značenja u međunarodnoj trgovini.
Hashtags: