Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
    Kamate na kamate (čl. 279. ZOO-a)
  • Odgovornost članova uprave (čl. 252. ZTD-a)
  • Popis sudionika na glavnoj skupštini (čl. 285. ZTD-a)
Hashtags: