Ustupanje ugovora

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Ustupanje ugovora
Stranica:
72.
Autor/i:
Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Do promjene subjekata o obveznopravnom odnosu može doći temeljem ugovornog ustupanja tražbine (cesija) kod koje se tražbina vjerovnika prenosi na treću osobu, odnosno preuzimanja duga kad se treća osoba obvezuje ispuniti obvezu prema vjerovniku umjesto dosadašnjeg dužnika.

U naše vrijeme mogućnost promjene subjekata u nekom dvostrano obveznom odnosu proširuje se korištenjem pravnog instituta ustupanja ugovora, koji je bio nepoznat u starijim pravnim sustavima. Ovaj pravni institut obveznog prava dobiva sve veće značenje u uvjetima slobode privatnog vlasništva i razvoja tržišnog gospodarstva, te se, štoviše, za razliku od prijašnjeg stanja može primijeniti ne samo u prometu robe i usluga, nego i u području radnog prava od kada je radni odnos iz statusnog transformiran u ugovorni odnos.

Hashtags: