Stečajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Stečajno pravo
Stranica:
111.
Autor/i:
Sažetak:
    Prodaja zemljišta d.o.o.-u uz odredbu o počeku u odnosu na kupoprodajnu cijenu: ne postoji pravo člana društva na naknadu za korištenje kod istupanja iz kupoprodajnog ugovora u krizi d.o.o.-a
  • Pravo člana društva na naknadu za korištenje nastalo iz istupanja iz kupoprodajnog ugovora koje je izjavljeno u krizi društva dijeli sudbinu prava na kupoprodajnu cijenu koja je do tada bila u odgodi i svrstava se isto kao i to pravo kao pomoć člana društva koja zamjenjuje vlastiti kapital.
Hashtags: