Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Stranica:
85.
Autor/i:
Sažetak:
    Mogućnost polaganja državnog stručnog ispita za djelatne vojne osobe koje obavljaju veterinarske poslove
  • Kvorum na sjednici predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
  • Može li osoba koja radi kao daktilograf s ukupno 27 godina radnog staža biti, s obzirom na staž, oslobođena od obveze polaganja državnog stručnog ispita
  • Mora li osoba koja radi od 1977. na računovodstvenim poslovima pristupiti polaganju državnog stručnog ispita
  • Uvjeti za isticanje simbola županije, ovlasti županije u odnosu na osiguravanje prava nacionalnih manjina, izbor školskih odbora srednjih škola u županiji
  • Treba li osoba, oslobođena temeljem odredbi Kolektivnog ugovora od obveze polaganja državnog stručnog ispita, pristupiti naknadno utvrđenoj obvezi polaganja državnog stručnog ispita
  • Obveza polaganja državnog stručnog ispita osoba zaposlenih u upravnim odjelima i službama jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, postupak prijave za polaganje državnog stručnog ispita i potrebna dokumentacija koja se prilaže uz prijavu
Hashtags: