Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
121.
Autor/i:
Sažetak:
  žalba protiv presude u parničnom postupku
 • Upravljanje poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Cijena kao bitan sastojak ugovora o prodaji
 • Pravne posljedice zakašnjenja dužnika u ispunjenju nenovčane obveze
 • Sudbina imovine udruga nakon stupanja na snagu novog Zakona o udrugama
 • Usklađivanje sa Zakonom o udrugama normativnih akata udruga i njihov upis u registar
 • Donošenje zakona po hitnom postupku
 • Menadžerski ugovor i otpremnina u trgovačkom društvu
 • Sazivanje sjednice nadzornog odbora trgovačkog društva od strane neovlaštene osobe
 • Ostavka člana uprave trgovačkog društva
 • Obveza plaćanja zajedničke pričuve
 • Problematika korištenja godišnjeg odmora u slučaju promjene osobe poslodavca
 • Povećanje temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošćui
Hashtags: