Zakon o prostornom uređenju

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Zakon o prostornom uređenju
Stranica:
107.
Autor/i:
Sažetak:
    Izgrađenost građevinske parcele (čl. 34. ZOPU)
Hashtags: