Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
81.
Autor/i:
Sažetak:
    Primjena Zakona o porezu na dobit kod povećanja udjela koji se vode po metodi udjela
  • Uvoz opreme uz olakšice prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - unos u imovinu društva
Hashtags: