Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
76.
Autor/i:
Sažetak:
    Oporezivanje remitende izvezenih časopisa
  • Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit kod revizorskih usluga
  • Oporezivanje odvjetničkih usluga inozemnom predstavništvu
  • Oporezivanje publikacije s obilježjem kalendara
Hashtags: