Zakon o morskim lukama i Pomorski zakonik

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Zakon o morskim lukama i Pomorski zakonik
Stranica:
106.
Autor/i:
Sažetak:
    Prvenstvena koncesija (čl. 62. ZOML i čl. 72. PZ)
Hashtags: