Zakon o komunalnom gospodarstvu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Stranica:
106.
Autor/i:
Sažetak:
    Komunalna naknada - poslovni prostor (čl. 19., st. 2. ZOKG)
Hashtags: