Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Mjesna nadležnost suda (čl. 46. ZPP-a)
  • Isprave u parničnom postupku (čl. 108. ZPP-a)
  • žalba protiv presude - pravodobnost (čl. 348. ZPP-a)
  • Odlučivanje o prijedlogu za ponavljanje postupka (čl. 424. ZPP-a)
Hashtags: