Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju
Stranica:
29.
Autor/i:
Snježana BAGIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Nepovredivost vlasništva jedna je od temeljnih vrednota ustavnoga poretka Republike Hrvatske (čl. 3. Ustava).1 Pravo vlasništva zajamčeno je Ustavom, ali su nositelji vlasničkoga prava i njihovi korisnici dužni pridonositi općem dobru, s tim da se to pravo može oduzeti ili ograničiti uz naknadu tržišne vrijednosti ako je to u interesu Republike Hrvatske.
Hashtags: