Zakon o kretanju i boravku stranaca

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Zakon o kretanju i boravku stranaca
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Otkaz boravka - prekršaj (čl. 39., st. 1., toč. 3. ZOKIBS)
Hashtags: