Komentar Zakona o elektroničkom potpisu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Komentar Zakona o elektroničkom potpisu
Stranica:
55.
Autor/i:
Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Sažetak:
Na sjednici 17. siječnja 2002. Hrvatski je sabor donio Zakon o elektroničkom potpisu (Nar. nov., br. 10/02.) koji će se početi primjenjivati 1. travnja 2002. godine. Ovim se Zakonom elektroničkom potpisu daju značajke vlastoručnog potpisa u razmjeni informacija između tijela državne uprave, pravosuđa i gospodarskih subjekata, kao i prava, obveze i odgovornosti potpisnika i davatelja usluga certificiranja. Donošenjem provedbenih propisa kojima se uređuju određena tehnička pitanja primjene elektroničkog potpisa i najavljenim postupkom donošenja Zakona o elektroničkoj trgovini stvorio bi se pravni okvir elektroničkog poslovanja, a Republika Hrvatska pridružila se onim zemljama koje su već donijele zakone iz ovog područja. Tekst Zakona koji je predmetom komentara u ovom članku u cijelosti je usklađen sa zahtjevima Smjernice Europske unije o elektroničkom potpisu 1999/93/EC.
Hashtags: