Gospodarsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Gospodarsko pravo
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:
    Odgovornost revizora: Nedopuštenost prigovora sukrivnje organa društva
  • Regres između više jamaca
  • Konkludentno odobrenje sklapanja pravnog posla sa samim sobom ("Insichgeschaeft") u d.o.o.
Hashtags: