Pravo i porezi

Najnovije izmjene Zakona o obveznim odnosima u pogledu akreditiva, bankarskih garancija i ugovora "ključ u ruke"
pip - 5.2008, str. 3
Općenito o novelama Zakona o obveznim odnosima te glede osoba javnog prava, zastare, odgovornosti za neispravan proizvod i ugovora o prodaji, organiziranju puto
pip - 5.2008, str. 10
Prestanak ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
pip - 5.2008, str. 19
Šteta nastala od uporabe stvari u vlasništvu poslodavca izvan procesa rada – isključenje poslodavca od odgovornosti za štetu
pip - 5.2008, str. 28
Pobijanje usmenog otkaza ugovora o radu
pip - 5.2008, str. 30
Subordinacija u lokalnim i područnim (regionalnim) upravnim tijelima
pip - 5.2008, str. 36