Pravo i porezi 5/2008

Web izdanje 8,99
Najnovije izmjene Zakona o obveznim odnosima u pogledu akreditiva, bankarskih garancija i ugovora "ključ u ruke"
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Općenito o novelama Zakona o obveznim odnosima te glede osoba javnog prava, zastare, odgovornosti za neispravan proizvod i ugovora o prodaji, organiziranju puto
Autor: Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Prestanak ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Prof. dr. sc. Vlado BELAJ
Šteta nastala od uporabe stvari u vlasništvu poslodavca izvan procesa rada – isključenje poslodavca od odgovornosti za štetu
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Pobijanje usmenog otkaza ugovora o radu
Autor: Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.
Subordinacija u lokalnim i područnim (regionalnim) upravnim tijelima
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.