Pravo i porezi 2/2023

Tiskano izdanje 16,95
Web izdanje 13,56
Uvodnik glavnog urednika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Osvrt na (tri) pravna shvaćanja Vrhovnog suda Republike Hrvatske o pravnim učincima sporazuma o konverziji
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.
Predugovor i glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Javno obećanje nagrade
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Ugovori o radu na određeno vrijeme nakon 1. siječnja 2023. godine
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.
Hibridni model rada
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sudjelovanje poslodavca u ovrsi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Nina MILIŠA-LEŽAJA , dipl. oec.
Izmjene Zakona o javnobilježničkim pristojbama
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Osnovice za obračun doprinosa kod plaća u 2023. godini
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Nepoštena poslovna praksa trgovca prema potrošaču
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora – problemi u praksi
Autor: Zrinka BULKA , dipl. iur.
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Novi zakoni – siječanj 2023. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Domaća sudska praksa i stajališta
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori