Pravo i porezi

Javnobilježnička služba u Republici Hrvatskoj (III.)
pip - 2.2002, str. 3
Propisi o gospodarskom poslovanju i vladavina prava
pip - 2.2002, str. 7
Ograničenje prava vlasništva na temelju pravnog posla
pip - 2.2002, str. 22
Luke otvorene za javni promet - je li prvenstveni koncesionar lučkog područja kao pomorskog dobra obvezan plaćati vodnu (slivnu) naknadu?
pip - 2.2002, str. 31
Učinci stečaja na ovršni postupak i postupak osiguranja
pip - 2.2002, str. 34
Novela zakona o gradnji
pip - 2.2002, str. 36
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa u svjetlu učestalih izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu i podzakoskih akata za njegovu provedbu
pip - 2.2002, str. 37
Isključuje li plaćanje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina obvezu plaćanja komunalne naknade za zemljište
pip - 2.2002, str. 40
Novela Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
pip - 2.2002, str. 41
Normativno uređivanje i provedba postupka za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti
pip - 2.2002, str. 43
Primjer njemačkog ustrojstva pravosuđa s osvrtom na prednosti primjenjive na naš pravosudni sustav
pip - 2.2002, str. 50
Neke napomene o organizaciji i financiranju osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti
pip - 2.2002, str. 53
Platni promet u zemlji - nova rješenja
pip - 2.2002, str. 56
Novela Zakona o invensticijskim fondovima i Zakona o privatizacijskim investicijskim fondovima
pip - 2.2002, str. 61
Carinski postupak provoza strane i domaće robe
pip - 2.2002, str. 64
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 2.2002, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 2.2002, str. 71
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 2.2002, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 2.2002, str. 73
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 2.2002, str. 75
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 2.2002, str. 78
Ministarstvo pravosuđa,uprave i lokalne samouprave
pip - 2.2002, str. 81
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 2.2002, str. 84
Ministarstvo turizma
pip - 2.2002, str. 86
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 2.2002, str. 88
Hrvatski autoklub
pip - 2.2002, str. 91
Obvezno pravo
pip - 2.2002, str. 92
Radno pravo
pip - 2.2002, str. 92
Parnični postupak
pip - 2.2002, str. 93
Ovršni postupak
pip - 2.2002, str. 94
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2002, str. 94
Stečajno pravo
pip - 2.2002, str. 95
Prekršaji
pip - 2.2002, str. 95
Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta
pip - 2.2002, str. 97
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 2.2002, str. 98
Zakon o upravnim sporovima
pip - 2.2002, str. 98
Zakon o zaštiti okoliša
pip - 2.2002, str. 99
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
pip - 2.2002, str. 99
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 2.2002, str. 100
Pravo trgovačkih društava
pip - 2.2002, str. 101
Pravo čeka
pip - 2.2002, str. 101
Porez na dohodak
pip - 2.2002, str. 102
Porezno pravo na dobitak
pip - 2.2002, str. 102
Pravo javnih trgovačkih društava
pip - 2.2002, str. 103
Pravo dioničara
pip - 2.2002, str. 103
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 2.2002, str. 104
Odgovori na pitanja
pip - 2.2002, str. 109
Pregled novih propisa
pip - 2.2002, str. 113