Pravo i porezi

O privatnopravnom aspektu djelovanja europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih...
pip - 11.2001, str. 3
Izvori međunarodnog privatnog prava
pip - 11.2001, str. 9
Pomorsko dobro - odnos koncesijske i komunalne naknade
pip - 11.2001, str. 13
Posebni uvjeti za obavljanje obrta od strane nositelja patenta
pip - 11.2001, str. 19
Preuzimanje dioničkih društava prije i nakon odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
pip - 11.2001, str. 25
Uzroci i ciljevi mirovinske reforme u Republici Hrvatskoj
pip - 11.2001, str. 30
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
pip - 11.2001, str. 39
Novele zakona koji uređuju pravo na porodni dopust
pip - 11.2001, str. 42
Donošenje i usklađivanje sa zakonom poslovnika predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
pip - 11.2001, str. 47
Djelokrug jedinica lokalne samouprave glede raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
pip - 11.2001, str. 53
Primjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda
pip - 11.2001, str. 56
Značajke ugovora o slobodnoj trgovini između Hrvatske i zemalja EFTA-e
pip - 11.2001, str. 57
Pristup funkcionalne jednakosti u Uncitral-ovom Model zakonu za elektroničku trgovinu
pip - 11.2001, str. 60
Carinska i porezna davanja pri uvozu vozila u Republiku Hrvatsku
pip - 11.2001, str. 64
Minimalni tehnički uvjeti za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina
pip - 11.2001, str. 66
Savjetovanje: Ustav kao jamac principa pravne države u međunarodnom pravnom i gospodarskom prometu..
pip - 11.2001, str. 69
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 11.2001, str. 71
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 11.2001, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 11.2001, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 11.2001, str. 76
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 11.2001, str. 77
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 11.2001, str. 81
Ministarstvo gospodarstva
pip - 11.2001, str. 84
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 11.2001, str. 84
Ministarstvo turizma
pip - 11.2001, str. 87
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 11.2001, str. 90
Državni inspektorat
pip - 11.2001, str. 92
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba
pip - 11.2001, str. 93
Grad Zagreb
pip - 11.2001, str. 94
Obvezno pravo
pip - 11.2001, str. 96
Radno pravo
pip - 11.2001, str. 97
Parnični postupak
pip - 11.2001, str. 98
Zaštita od nezakonite radnje
pip - 11.2001, str. 99
Pravo trgovačkih društava
pip - 11.2001, str. 99
Parnični postupak
pip - 11.2001, str. 100
Ovršni postupak
pip - 11.2001, str. 100
Stečajno pravo
pip - 11.2001, str. 100
Zakon o porezu na dohodak
pip - 11.2001, str. 102
Zakon o porezu na dobit
pip - 11.2001, str. 103
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
pip - 11.2001, str. 103
Zakon o boravišnoj pristojbi
pip - 11.2001, str. 104
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 11.2001, str. 104
Pomorski zakonik
pip - 11.2001, str. 105
Zakon o kretanju i boravku stranaca
pip - 11.2001, str. 105
Zakon o upravnim sporovima i Zakon o javnim cestama
pip - 11.2001, str. 105
Zakon o stambenim odnosima
pip - 11.2001, str. 105
Porez na dohodak/Zakon o procjeni
pip - 11.2001, str. 106
Bankarsko pravo
pip - 11.2001, str. 107
Pravo iz inozemnog poreza
pip - 11.2001, str. 108
Pravo društava s ograničenom odgovornošću
pip - 11.2001, str. 108
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 11.2001, str. 109
Odgovori na pitanja
pip - 11.2001, str. 116
Pregled novih propisa
pip - 11.2001, str. 120