Pravo i porezi

Turistički ugovori – općenito
pip - 1.2011, str. 3
Modeli korporativnog upravljanja s posebnim osvrtom na rješenja u Italiji i Francuskoj
pip - 1.2011, str. 7
Isplata cijene u svjetlu Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i odredaba ZOO-a
pip - 1.2011, str. 18
Apsurdi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
pip - 1.2011, str. 23
Donesen je novi Ovršni zakon
pip - 1.2011, str. 25
Osvrt na Zakon o javnim ovršiteljima
pip - 1.2011, str. 29
Klasificirani (tajni) podatci
pip - 1.2011, str. 34
Novi Zakon o upravnim sporovima – nadležnost i stranke
pip - 1.2011, str. 43
Poslovanje ZIF-ova za nekretnine u RH u odnosu na iskustva poslovanja europskih nekretninskih fondova
pip - 1.2011, str. 49
Zastupnička provizija (II.)
pip - 1.2011, str. 63
Kolektivni ugovor – zakonska rješenja i dvojbe u našem pravnom sustavu
pip - 1.2011, str. 71
Sprečavanje preklapanja davanja iz socijalne sigurnosti u Uredbi Europske unije 883/2004
pip - 1.2011, str. 75
Domaća sudska praksa
pip - 1.2011, str. 111
Inozemna sudska praksa
pip - 1.2011, str. 119
Pitanja i odgovori
pip - 1.2011, str. 125
Pregled novih propisa
pip - 1.2011, str. 127