Pravo i porezi 11/2014

Web izdanje 8,99
Kolektivni višak radnika
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Zaštita korisnika usluga turističke agencije u RH
Autor: Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje starosnih prihoda u Njemačkoj
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ
Financijske prijevare
Autor: Aleksander VRANKO , dipl. oec.
Nagodbe u predmetima kartela u pravu tržišnog natjecanja
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Praktična primjena odredbe čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku
Autori: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Davor PUSTIJANAC , dipl. iur.
Štetni ugovori u sportu
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Disciplinska odgovornost policijskih službenika RH u praksi Europskog suda za ljudska prava
Autor: Dr. sc. Damir JURAS , dipl. iur.
Sudske pristojbe u upravnom sudovanju
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na osobnu invalidninu
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.