Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Kolektivni višak radnika
pip - 11.2014, str. 3
Zaštita korisnika usluga turističke agencije u RH
pip - 11.2014, str. 10
Oporezivanje starosnih prihoda u Njemačkoj
pip - 11.2014, str. 25
Financijske prijevare
pip - 11.2014, str. 33
Nagodbe u predmetima kartela u pravu tržišnog natjecanja
pip - 11.2014, str. 40
Praktična primjena odredbe čl. 158. st. 1. Zakona o parničnom postupku
pip - 11.2014, str. 48
Štetni ugovori u sportu
pip - 11.2014, str. 52
Disciplinska odgovornost policijskih službenika RH u praksi Europskog suda za ljudska prava
pip - 11.2014, str. 55
Sudske pristojbe u upravnom sudovanju
pip - 11.2014, str. 60
Pravo na osobnu invalidninu
pip - 11.2014, str. 70
Domaća sudska praksa
pip - 11.2014, str. 100
Inozemna sudska praksa
pip - 11.2014, str. 109
Pitanja i odgovori
pip - 11.2014, str. 117